วิธีการจัดส่ง

การจัดส่งสินค้า

- สินค้าทุกรายการจะถูกจัดส่งโดย ไปรษณีย์ไทย Ems และ Kerry Express ซึ่งมีความรวดเร็ว บรรจุลงในกล่องและใช้วัสดุกันกระแทกอย่างดีเช่น Bubble หรือ กระดาษสำหรับกันกระแทก เพื่อความปลอดภัยของตัวสินค้าด้านใน

- จัดส่งสินค้าเฉพาะวัน จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประกาศราชการ 

- สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งชำระเงิน (ยกเว้นวันหยุด)

- ท่านจะได้รับแจ้งหมายเลขติดตามสินค้า (Tracking no.) ทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียน จากข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งเมื่อได้รับการจัดส่งแล้ว

- หากได้รับสินค้าแล้วพบว่า สินค้ามีการสูญหาย
,ได้รับสินค้าไม่ครบ,หรือเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากจากการขนส่ง 

-(หีบห่อบรรจุภัณฑ์เสียหาย) กรุณาติดต่อเราทันที ภายใน 1-2 วัน 
นับจากวันที่ได้รับสินค้าเพื่อดำเนินการต่อไป

Visitors: 50,879